Úvod > O asociaci > O asociaci

O asociaci

Základní informace

Asociace (původně ADMAZ) vznikla sloučením Sdružení zásilkového obchodu (SZO) a Asociace direct marketingových agentur (ADMA) na společné valné hromadě v květnu 1997. Od té doby se počet jejích členů více než zdvojnásobil. Od roku 2013 byla přejmenována na ADMEZ (Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu).

ADMEZ je profesním sdružením právnických a fyzických osob podnikajících v přímém marketingu a prodeji na dálku. V rámci České republiky je členem Svazu obchodu a cestovního ruchu, na mezinárodním poli pak Federace evropského přímého a interaktivního marketingu (FEDMA) a Evropské konfederace kontaktních center (ECCCO). Spolupracuje s řadou jiných profesních organizací a vzdělávacích subjektů.

ADMEZ zastřešuje:

 • Přímý marketing včetně digitálního
 • Databázový marketing
 • Mailingové služby
 • Prodej na dálku (katalogový, internetový, teleshopping)
 • Call centra
 • Mobilní marketing

Hlavní cíle ADMEZ jsou:

 • Prosazování etiky v branži
 • Lobbying
 • Public relations
 • Pořádání konferencí, seminářů a soutěží
 • Služby a informační servis pro členy
 • Networking

Základními orgány asociace jsou valná hromada, která se obvykle svolává 1x ročně, dále pak představenstvo a dozorčí rada. Za organizační a administrativní činnost asociace zodpovídá její výkonný ředitel. Odborná činnost členských firem probíhá například v rámci různých klubových akcí.


ADMEZ je členem Logo ECCCOLogo Fedma