Podporujeme i váš byznys!

Zastřešujeme

  • přímý marketing včetně digitálního
  • zásilkový a internetový obchod
  • datový marketing
  • kontaktní centra

co děláme

floating squere image

Připravujeme pravidla direct marketingu

Společně s právníky konzultujeme aktuální problémy oboru s kontrolními úřady a chystáme pro naše členy pravidla umožňující lepší orientaci v legislativní džungli okolo marketingu.

floating squere image

Financujeme vzdělávání našim členům

Díky nedávno získané dotaci v rámci Výzvy 110 rozjíždíme unikátní vzdělávací projekt pro školení zaměstnanců našich členských firem během tří let a v různých oblastech.

floating squere image

Poskytujeme firmám informační servis

Pravidelně předkládáme členům firmám novinky z byznysu a z české i evropské legislativy, stejně jako informace o relevantních vzdělávacích akcích a soutěžích.

floating squere image

Posilujeme publicitu našeho oboru

Pečujeme o public relations přímého marketingu, prodeje na dálku a kontaktních center. Využíváme pro to spolupráci s členskými firmami a posilujeme tak firemní image.

floating squere image

Jsme profesním zástupcem kontaktních center

Asociace stojí v centru komunity. Organizuje konferenci, pracovní semináře i soutěž. Propojuje kontaktní centra, technologické a vzdělávací společnosti.

novinky

co říkají členové