Členství | admez

proč být členem?

Členství v ADMEZ je dobrovolné. Členem asociace se může stát každá firma, která dodržuje zákony a souhlasí se Stanovami a Etickým kodexem asociace. ADMEZ svým členům přináší celou řadu výhod.

Příslušnost k

 • významné profesní organizaci
 • eticky podnikajícím firmám

Spoluúčast při

 • vytváření image celé branže
 • lobbingu

Slevy na

 • konference ADMEZ
 • akce partnerských organizací
 • nákup zboží či služeb u partnerů asociace

Bezplatné služby

 • školení zaměstnanců v rámci evropské dotace
 • právní poradenství
 • klubové semináře ADMEZ
 • podpora P.R. aktivit
 • záštita firemních akcí
 • posilování a výměna obchodních kontaktů
 • informační servis

členská přihláška

Zájemci o členství by měli udělat následující kroky:

 • seznámit se s podmínkami členství
 • pročíst si základní dokumenty asociace (Stanovy a Etický kodex) - ke stažení zde:
  - Stanovy: zobrazit / stáhnout,
  - Etický kodex: zobrazit / stáhnout
 • podat přihlášku do asociace - ke stažení zde: zobrazit / stáhnout

Přihlášku urychleně projedná představenstvo asociace.
Posledním krokem je hlasování o členství na valné hromadě, popřípadě elektronickým hlasováním.