novinka
Czech CC Award
02 / 10 / 2019

Czech CC Award

ADMEZ již pošesté organizuje soutěž kontaktních center v České republice s názvem Czech Contact Center Award. Jejím cílem je nejen umožnit srovnání kvality soutěžních prací, ale také přispět k budování pozitivní image oboru.

Kontaktní centra se v posledních letech proměňují a stále více vedle hlasových služeb zařazují další komunikační kanály, jako například chat, videochat nebo sociální sítě. Podobným způsobem se rozvíjí i naše soutěž, která zohledňuje moderní trendy.

Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku byla prodloužena do 17. října 2019 včetně. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne tradičně v rámci programu konference Call centra, která proběhne 13. listopadu 2019.

POZOR! Soutěž po pěti letech existence změnila strukturu kategorií. Informace včetně propozic a přihlášky je možé najít na soutěžním webu cccaward.cz

další novinky