novinka
Jaký byl rok 2019?
15 / 01 / 2020

Jaký byl rok 2019?

Tradiční zhodnocení uplynulého roku v ADMEZ je zde. Připojujeme i náznak dalšího směřování asociace v jednotlivých oblastech.

Celkově byl pro nás uplynulý rok zajímavý, neboť jsme nastoupili cestu změn, která bude letos ještě pokračovat. Stále máme co zlepšovat a věříme, že budeme i nadále členským firmám dobrým partnerem.

Konference:

V roce 2019 jsme uspořádali konferenci Call centra, a to již 19. ročník. Potřetí za sebou na konferenci dorazilo okolo 240 účastníků. Těšili jsme se také zájmu sponzorů, což pro asociaci je pozitivní zpráva. Letošní jubilejní dvacátý ročník konference se odehraje letos 10. listopadu. O podobě a obsahu konference budeme zanedlouho jednat. Jakékoli vaše náměty jsou předem vítány.

Semináře:

Tradiční klubové semináře jsme naladili na trochu jiná témata, než dříve, tak aby byla společná pro více zájmových skupin mezi členskými firmami. Proto jsme zařadili například HR marketing, otázky influencerů nebo legislativní otázky. V podobném duchu budeme pokračovat i letos. Plán témat seminářů na letošní rok brzy zveřejníme.

Soutěže:

Loni proběhl 17. ročník soutěže IMC Czech Awards (dříve Český direkt & Promo) a šlo o jeden z nejsilnějších ročníků. Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do evropské části soutěže a zde získali rekordní počet medailí včetně několika zlatých. Na podzim pošesté proběhla soutěž Czech Contact Center Award, která si drží svůj standard. Věříme, že letos povyroste ještě dále.

Spolupráce a partnerství:

Podporovali jsme akce některých našich členů či partnerů, například akce Santia, konferenci o umělé inteligenci s názvem Má mozek ještě šanci (pořadatel Tovek), seminář Conectartu aj. V těchto aktivitách budeme pokračovat. Aktuálně řešíme podporu semináře Comdata na konci dubna.

Publicita:

Všechny naše konference, semináře nebo soutěže přinášejí asociaci publicitu. Tu jsme se snažili také podporovat dalšími aktivitami – vydáváním tiskových zpráv, psaním článků a aktivitami na webu a sociálních sítích. Tyto aktivity jsme se snažili propojovat s členskými firmami, které o to měli zájem. Jedním z výrazných kroků v samém závěru roku byly nové webové stránky ADMEZ, které umožní větší zapojení členských firem. V letošním roce navíc startujeme spolupráci s profesionální PR agenturou, abychom tuto oblast vylepšili.

Public affairs:

ADMEZ i v loňském roce sledoval a snažil se aktivně ovlivňovat legislativu. V loňském roce jsme ve spolupráci s FEDMA a dalšími organizacemi snažili působit zejména na vývoj v oblasti evropského nařízení ePrivacy a jeho odročení je zčásti i naší zásluhou. Zahájili jsme spolupráci s dalším elitním právníkem Miroslavem Uříčařem, s jehož pomocí mimo jiné připravujeme Pravidla direct marketingu a některé další vzorové dokumenty pro členy asociace. Aktuálně se snažíme o znovuzrození do-not-call registru, ale takového, který byl státem uznávaný, a tudíž využitelný při aplikaci evropských nařízení v praxi.

Komunikace a informační servis:

Hlavním nástrojem komunikace uvnitř asociace je informační newsletter, který se objevuje v emailových schránkách členů přibližně dvakrát měsíčně. Kromě informací o akcích asociace slouží k předávání informací z byznysu, který zastřešujeme. V něm je možná i výměna informací vás, členských firem. Kromě něj připravujeme též newsletter pro veřejnost, který slouží k podpoře akcí ADMEZ a k nabídkám členských firem.

Nakonec to nejlepší:

ADMEZ v polovině loňského roku získal dotaci na vzdělávání ve výši několika milionů korun. Je určena pro vzdělávání zaměstnanců členských firem. Výběrové řízení na vzdělávací firmy bude brzy ukončeno a v březnu by se mělo již začít školit. Řada členských firem se již do programu zapojila.

Závěrem:

Činnost ADMEZ v uplynulém roce byla poměrně pestrá. Fungovali jsme jako vzdělávací organizace, networkingová platforma či obchodní komora. Zprostředkovali jsme právní i odborné informace. Děkujeme členům za věrnost.

S pozdravem a úctou
Tomáš Hájek

další novinky