novinka
Jaký byl rok 2020?
28 / 01 / 2021

Jaký byl rok 2020?

Lednové zhodnocení uplynulého roku v ADMEZ je zde. Připojujeme i náznak dalšího směřování asociace v jednotlivých oblastech.

Celkově byl rok ve všech oblastech ovlivněn pandemickou situací. Některé členské firmy se dostaly do obtížné situace, jiné paradoxně rostly. Asociace se snažila více podporovat své členy ve věci Covidu a státních opatření, ale jinak pokračovala ve změnách, které započaly již v roce předchozím. Samozřejmě stále máme co zlepšovat a věříme, že budeme i nadále členským firmám dobrým partnerem.

Dotační vzdělávání:

V loňském roce bylo dokončeno výběrové řízení na vzdělávací firmy v rámci dotace 110, kterou jsme získali. První členské firmy takto zahájili vzdělávání svých zaměstnanců ještě na podzim, i když tomu Covid nepřál. Další firmy se zapojují letos, protože unikátní příležitost utrácet peníze ADMEZ za vzdělávání si dlouho nemusí opakovat!

Konference:

V listopadu jsme uspořádali konferenci Call centra, a to již podvacáté. Přestože jsme se téměř půl roku chystali na živou akci, nakonec proběhla pouze online. Byla to pro nás nová událost, ale povedla se. Ohlasy byly velmi dobré a jsme za to rádi. Letošní konference je zatím plánovaná na 13. říjen. Definitivní termín však zveřejníme až na jaře.Věříme, že proběhne klasicky, ale rozhodne Covid.

Semináře:

Tradiční klubové semináře a podobné komorní akce jsme naladili na trochu jiná témata. Novinkou byly “datové snídaně”, které proběhly dvě - jedna prezenčně, druhá online. V podobném duchu budeme pokračovat i letos. Data, marketing, call centra, ecommercové služby… Plán témat seminářů na letošní rok brzy zveřejníme.

Soutěže:

Loni proběhl 18. ročník soutěže IMC Czech Awards (dříve Český direkt & Promo). Přestože některé reklamní agentury měly zákaz účasti ve všech soutěžích, akce proběhla a velmi dobře. Zásluhu na tom má i náš spolupořadatel - sekce Aktivačních agentur AKA. Posedmé proběhla soutěž Czech Contact Center Award, která si drží svůj standard. Novinkou bylo rozšíření kategorií o “osobnost call centra” z řad operátorů. Obě soutěže by měly pokračovat i letos. Věříme, že chuť soutěžit a ukázat kvalitu práce jak mezi call centry, tak v reklamním byznysu nebude polevovat.

Publicita:

Všechny naše eventy přinášejí asociaci publicitu. Tu jsme se snažili také podporovat dalšími aktivitami – vydáváním tiskových zpráv, psaním článků a postů na webu a sociálních sítích. Tyto aktivity jsme se snažili propojovat s členskými firmami, které o to měly zájem. Největší publicitu v loňském roce nám paradoxně přinesla pandemická situace. Díky minivýzkumu mezi call centry jsme získali slušnou pozornost v médiích včetně sociálních sítí. A to jsme vůbec nepublikovali naše zkušenosti s nabízenou pomocí call center pro chytrou karanténu.

Public affairs:

ADMEZ i v loňském roce sledoval a snažil se aktivně ovlivňovat legislativu. V loňském roce jsme se ve spolupráci s FEDMA snažili účastnit diskuzí v oblasti dalšího vývoje návrhů evropského nařízení ePrivacy. Také aktuálně diskutujeme se státní správou návrh pravidel direct marketingu a některé další vzorové dokumenty pro členy asociace. Snažíme se také ve spolupráci s Hospodářskou komorou o znovuzrození do-not-call registru, který by byl využitelný při aplikaci evropských nařízení v praxi. Aktivity podporující náš byznys ve vztahu k legislativě samozřejmě nikdy nekončí.

Komunikace a informační servis:

Hlavním nástrojem komunikace uvnitř asociace je informační newsletter, který se objevuje v emailových schránkách členů přibližně dvakrát měsíčně. Kromě informací o akcích asociace slouží k předávání informací z byznysu, který zastřešujeme. Kromě něj připravujeme též newsletter pro veřejnost, který slouží k podpoře akcí ADMEZ a aktivit členských firem. Oba newslettery slouží též členským firmám k předávání informací.

Závěrem:

Činnost ADMEZ v uplynulém roce byla poměrně pestrá, přestože se nám v tom Covid pokoušel bránit. Fungovali jsme jako vzdělávací organizace, networkingová platforma či obchodní komora. Zprostředkovali jsme právní i odborné informace. Děkujeme členům za věrnost.

S pozdravem a úctou

Tomáš Hájek

další novinky