novinka
Kompostovatelné obaly jako nový trend
20 / 09 / 2022

Kompostovatelné obaly jako nový trend

Ochrana životního prostředí se postupně stává prioritou číslo jedna snad ve všech oblastech podnikání. A právě sílící tlak na udržitelnost nutí reagovat a přizpůsobovat se trendu i v oblasti obalového průmyslu. Reakcí na zájem společností jít udržitelnou cestou může být právě kompostovatelné balení, které se stává trendem v ekologickém balení.

„Obal je, a stále bude, nedílnou součástí našich životů. Téměř všechno zboží, které denně využíváme se prodává zabalené,” říká Gabriela Fabianová, generální ředitelka společnosti RAJA. „Výrobci a distributoři si ale uvědomují zvyšující se zájem o životní prostředí, to ilustruje i zvýšená poptávka po ekologických alternativách balicího materiálu,” dodává.

Co je kompostovatelné balení? O obalu se říká, že je kompostovatelný, pokud může být za určitých podmínek jako je např. teplota, kyslík nebo vlhkost zničen v mikroorganismech nebo minerálních složkách. Charakteristiky kompostovatelných obalů jsou definovány evropskou normou EN 13432 .
Musí tedy splňovat určité požadavky, jakými jsou například rozložit se z devadesáti procent na zbytky menší než dva milimetry během dvanácti týdnů. Produkt nesmí mít negativní vliv na kvalitu kompostu a nesmí překročit maximální obsah těžkých kovů (měď, zinek, rtuť, nikl atd.) a minerálních solí (fosfor, dusík, hořčík atd.). Kompostovatelné obaly jsou vyrobeny z materiálů z obnovitelných zdrojů. Produkty na biologické bázi, které se obecně používají při jejich výrobě, jsou z rostlinných zdrojů jako je kukuřičný škrob nebo cukrová třtina. Příkladem takového obalu jsou fólie RAJAAIR vyrobeny z 35% bramborového škrobu, které se nabízí ve variantě standard, s malými nebo velkými bublinami.

Jaké jsou ale výhody kompostovatelných obalů? Kompostovatelné obaly nabízejí mnoho výhod, ekologických i sociálních. „V dnešní době je pro většinu společností ekologické myšlení samozřejmostí. A tak už využívání obalů například z petrochemického plastu, jak tomu bylo v minulosti, není populární. Použitím kompostovatelných obalů společnost dosáhne přesahu, kdy v očích spotřebitelů citlivých na dopady životního prostředí produkt získá přidanou hodnotu a povýší společnost na úroveň ekologicky odpovědné značky, což s sebou přináší pozornost stále více spotřebitelů.” říká Gabriela Fabianová, generální ředitelka společnosti RAJA. Podle studie Ipsos vnímá 72 % spotřebitelů odpovědnost a udržitelnost firem jako přidanou hodnotu jejich produktů či služeb a 44 % ji považuje za důležitý aspekt při nákupu. A proto volba ekologických obalů je pro společnost silnou devízou, zejména kvůli rostoucím ekologickým požadavkům nových generací spotřebitelů.

Environmentální i finanční výhody

Volba používání ekologicky odpovědných obalů je krok jak přispět k ochraně životního prostředí. Zajištěním likvidace obalů prostřednictvím kompostu se snižuje uhlíková stopa, objem vyhozeného odpadu a přispívají ke snížení znečištění vody, půdy a ovzduší.

„Kompostovatelné obaly jsou ve většině případů dražší než neekologické obaly. Přesto je pozitivní návratnost investic skutečná. Zavázat se k životnímu prostředí tím, že se společnost rozhodne pro ekologické obaly, může ovlivnit prodej. Pro zákazníky, které je ekologický směr myšlení zásadní, se stává produkt v kompostovatelném balení atraktivní. Díky inovativnímu balení se pak značka odlišuje od ostatních. Vzhledem k tomu, že obaly jsou nyní důležitým faktorem při nákupu, je pak volba ekologické cesty odměněna loajalitou a akvizicí nových zákazníků .” říká Gabriela Fabianová, generální ředitelka společnosti RAJA. Podobně není překážkou ani cena obalů, protože podle studie Ipsos 65 % dotázaných uvedlo, že jsou zákazníci ochotni zaplatit více, pokud budou potraviny baleny do kompostovatelných obalů.

Typy materiálů vhodné pro kompostovatelné obaly

Materiály používané při navrhování kompostovatelných obalů pocházejí převážně z rostlinných materiálů. Patří mezi ně:

Kukuřičný škrob : obnovitelný, biologicky odbouratelný a kompostovatelný kukuřičný škrob má všechny vlastnosti požadované k tomu, aby byl na vrcholu žebříčku. Tento materiál se často používá pro balení potravin, ale také při výrobě kompostovatelných pytlů na odpadky. Bramborový škrob : bramborový škrob smíchaný s vodou umožňuje získat neznečišťující, biologicky odbouratelný a kompostovatelný plast z biozdrojů. Cukrová třtina : vláknitý zbytek z cukrové třtiny používaný k výrobě kompostovatelných obalů je známý jako „bagasa“. Získává se po extrakci šťávy.
Bambusová vláknina : používá se zejména při výrobě táců na jídlo, bambusová vláknina je také kompostovatelným materiálem, který lze použít jako hnojivo. Tráva: suchá vlákna z trávy se rozemelou a přimíchávají se do kaše ze sběrového papíru. Papír z trávy lze použít v různých oblastech - obaly na potraviny, kosmetiku, cukrovinky i elektroniku.

Způsoby kompostování kompostovatelných obalů a jejich označení

Obaly, které splňují standardy kompostování, jsou označeny jako „kompostovatelné obaly“. Existují dva způsoby kompostování, a to průmyslově nebo v domácnosti. Kompostovatelné produkty poznáte podle označení OK Compost, nebo Ok Compost Home . Tyto certifikace distribuuje TÜV AUSTRIA a splňují platné evropské normy. Produkty s logem OK Compost lze kompostovat v průmyslovém kompostovacím centru. Neměly by se proto dávat do běžného kompostéru. To je vysvětleno skutečností, že vyžadují vyšší a konstantní teplotu, zajišťující proces biologického rozkladu. Aby došlo k rozkladu obalů , průmyslové kompostovací centrum musí udržovat teplotu kompostu mezi 55° a 60°C.

Další certifikované označení je OK Compost Home. Ten znamená, že výrobek je snadno kompostovatelný a lze jej tedy integrovat do domácího kompostovacího koše . Pro získání označení musí být obal schopen kompostovat při nižších teplotách a nesmí obsahovat žádné biologicky nerozložitelné materiály nebo produkty, jako jsou inkousty nebo přísady.

další novinky