novinka
Ohlédnutí za výbornou konferencí
29 / 11 / 2021

Ohlédnutí za výbornou konferencí

Nedávno skončila konference Call centra. Konala se "za pět minut dvanáct", protože počty nakažených začaly prudce narůstat a i když akce nebyly vládou zakázány, začala fungovat firemní samoregulace a někteří tradiční účastníci měli od firem zakázanou účast. Kdyby se akce měla konat v druhé půlce listopadu, určitě by byla situace daleko horší. Zde nabízíme stručné ohlédnutí za 21. ročníkem konference:

  1. Celkově hodnotíme konferenci (díky pozitivním ohlasům účastníků) za jednu z nejlepších. Podařilo se po letech nakombinovat program tak, aby obsahoval zajímavé trendové přednášky, případové studie z call center společně s příspěvky, které sice nejsou "o call centrech", ale současně k nim patří.

  2. Protože jsme předpokládali "obtížnou pandemickou situaci", snažili jsme se na ni připravit. Měli jsme objednaný větší sál, než obvykle, aby účastníci mohli dodržovat rozestupy. Prováděli jsme ještě před registrací kontrolu předepsaných certifikátů či negativních testů. Proto jsme také navýšili počet hostesek, abychom zajistili plynulý start konference.

  3. Dopolední program odstartovala přednáška našeho spolupracujícího právníka Miroslava Uříčaře, který se zabýval obtížným tématem nešťastného Zákona o elektronických komunikacích. Po půlhodině ho na pódium vystřídal jediný zahraniční řečník Tom Houwing. Pamětníci viděli Toma již o 13 let dříve. V obou případech byl skvělý, neopomenul též na pěvecké ukázky a naznačil, že technologie sice obor posunuje dále, ale bez lidí to prostě nejde. Před první přestávkou jsme ještě měli možnost vidět krátké, ale výživné vystoupení krotitelky hlasu Marie Petrovové, která všem účastníků předala skvělé rady pro jednání s lidmi. Po zásluze se stala nejlépe hodnoceným spíkrem celé konference. Druhá část programu před polednem zahrnovala panelovou diskuzi šéfů call center, kteří ukázali, že jsou ve svých firmách na správném místě. Po diskuzi následovaly dvě přednášky. Nejdříve Jiří Zeman ukázal, jak je důležité si ve firmě hrát. A protože je zkušený, ukázal ostatním řečníkům, že důležité je publikum pobavit, což se mu skutečně podařilo. Po něm jsme byli svědky případovky nasazení voicebota firmy Vocalls v ČSOB, o kterém informovali Jana Maria Masnerová a Zdeněk Ručka. Ještě před obědem ADMEZ vyhlásil vítěze soutěže Czech Contact Center Award.

  4. Odpolední program se odehrával paralelně ve dvou sálech. V sekci "Výzvy pro call centra" vystoupil David Čermák s výzkumem marketingových komunikací, kde mimo jiné zaznělo, že telemarketing mírně klesá ve srovnání s ostatními kanály. Hvězdou tohoto odpoledního bloku se stal Petr Zíma, který perfektně vysvětlil problematiku bankovní identity. Ta navíc úzce souvisí i s call centry. Následná informacemi nabitá přednáška Lenky Bartizalové se týkala operátorů v křížové palbě interního a externího hodnocení. Na závěr bloku představil výkonný ředitel ADMEZ aktuální i budoucí vzdělávací programy asociace. Druhá odpolední programová sekce "Lidé" byla ochuzena o jednoho řečníka, který díky karanténě nemohl přijet. To však vůbec nevadilo. Nejdříve totiž Marie Janšová strhla na sebe pozornost díky aktuálnímu tématu home office, aby vysvětlila, že legislativa na tento druh práce vůbec nemyslela, a proto je otázek více než dost. Na Marii navázala Jitka Anastazie Meindl se stresem a vyhořením. Jako profesionální psycholožka a koučka byla nejen odborně dobrá, ale i vtipná. Závěr bloku obstaral Vladimír Kozelka, který jako "datový Q" radil, jak si vychovat špičkové agenty 007.

  5. Konference se účastnilo asi 200 lidí. Program byl velmi dobře hodnocen. Jsme rádi za zpětnou vazbu včetně kritických připomínek. Děkujeme za věrnost

další novinky