novinka
Projekt Cesta k rozvoji
10 / 08 / 2023

Projekt Cesta k rozvoji

Projekt Cesta k rozvoji, je určen pro zaměstnance firem, které jsou členy Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu.

Projekt Cesta k rozvoji, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010828, je určen pro zaměstnance firem, které jsou členy Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu. Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň profesních znalostí a dovedností zaměstnanců zapojených firem. Prostřednictvím profesního vzdělávání zaměstnanců naší členské základny v projektu usilujeme o prosperitu a rozvoj podniků. Podpoříme osobní rozvoj jednotlivých pracovníků, všestranně zvýšíme jejich kompetence a posílíme týmovou spolupráci i rozvoj firemní kultury.

Datum zahájení: 1. 5. 2019
Datum ukončení: 30. 4. 2022

Leták zde.

další novinky