IMC Czech Awards

Soutěž pod původním názvem ČESKÝ DIREKT vznikla na přelomu let 2002/2003. Po třech ročnících byla tehdy velmi jednoduchá soutěž rozšířena do širokého spektra kategorií, které v podstatě kopírovaly jednotlivé obory přímého marketingu. Toto poměrně striktní dělení se časem ukázalo jako nevýhodné, protože marketing stále více směřoval k integraci jednotlivých oborů.

V polovině roku 2009 se sešli zástupci ADMEZ a AKA s myšlenkou na další změnu. Ta byla společně postupně rozvíjena až do spuštění nového typu soutěže s širokým záběrem podlinkových aktivit pod názvem ČESKÝ DIREKT & PROMO. Od roku 2017 se soutěž koná pod názvem IMC CZECH AWARDS.

Soutěž nabízí reklamním profesionálům a agenturním týmům z České republiky možnost porovnat mezi sebou svoje práce zaměřené na oblasti podpory prodeje, aktivace značek, přímé komunikace a digitálních řešení. Vítězové jednotlivých kategorií mohou svoje práce dále porovnávat v soutěži IMC European Awards, do které postupují pouze vítězové národních soutěží z celé Evropy. Smyslem soutěže není hodnotit jen nápaditost a kreativitu jednotlivých řešení, ale i jejich napojení na strategii značek, které rozvíjejí, a samozřejmě i jejich dopad na výkony a růst těchto značek.

IMC CZECH AWARDS je jedinou českou soutěží, která je nominační pro postup do evropského klání. Podrobné informace o soutěži najdete na webových stránkách akce https://www.imcczechawards.cz/.

Czech Contact Center Award

ADMEZ od roku 2014 organizuje soutěž kontaktních center v České republice s názvem Czech Contact Center Award. Jejím cílem je nejen umožnit srovnání kvality soutěžních prací, ale také přispět k budování pozitivní image oboru. Do soutěže se přihlašují projekty z oblastí aktivní nebo pasivní komunikace, technologií využívaných v kontaktních centrech, vzdělávání a tréninku operátorů nebo využití nových médií, jako jsou chaty, videochaty nebo sociální sítě.

Soutěžní projekty hodnotí odborná porota. Při svém hodnocení se zaměřuje zejména na následující kritéria:

  • celkové strategické řešení projektu, základní finanční parametry, kvantitativní a kvalitativní výsledky,
  • zaměření na koncového zákazníka,
  • příprava zaměstnanců pracujících na projektu (zejména na měkké a tvrdé dovednosti)
  • technologie, inovace, práce s daty,
  • originalita a kreativita vlastního řešení,
  • public relations projektu (způsob komunikace se zákazníky, zaměstnanci apod.)
  • etika, social responsibility aj.

Medailisté jsou vyhlašování na podzimní konferenci Call centra. Informace včetně podrobných pravidel a přihlášky do aktuálního ročníku soutěže najdete na soutěžním webu http://cccaward.cz/