konference

V roce 2001 asociace zorganizovala první konferenci. Od té doby pořádáme dvě až tři konference ročně. Celkem máme za sebou 45 konferencí, kterými prošlo již přes pět tisíc účastníků.

Konference CALL CENTRA je nejstarší a nejúspěšnější akcí. Seznamuje účastníky s aktuálními trendy v branži, kde se protíná rychlý technologický rozvoj a současně velké množství zaměstnaných operátorů,jejichž práce je neméně důležitá. Konference se stala po letech klíčovou událostí oboru. Více na webové stránce: http://callcentra.admez.cz/

Konference ECOMMERCE FORUM je organizována od roku 2008. Pravidelně se na ní řešily aktuální otázky online prodeje, představovaly se zajímavé e-shopy z Česka i mnoha zemí světa. Konference měla v posledních letech mezinárodní charakter a byla kombinací klasických přednášek a odborných hodinových workshopů. Více zde: http://ecommerceforum.cz/

Konference MULTICHANNEL Marketing & Sales byla nástupcem předchozí akce s názvem Zásilkový obchod. Celkem obě akce dohromady proběhly šestnáctkrát a staly se platformou pro prezentaci multikanálového obchodu a marketingu. Aktuálně v asociaci diskutujeme, zda a jak pokračovat dále.

semináře

ADMEZ pořádá pro své členy různé pracovní semináře, kde je možné daleko podrobněji prodiskutovat témata, na které na konferencích není dostatek času. Eventy mají neformální charakter a mohou vypadat jako workshop, trénink, diskuzní panel nebo obyčejný seminář. Tematicky se zabývají oblastmi zájmu našich členů, tedy přímým marketingem, kontaktními centry, logistikou či zásilkovým a internetových obchodem. Velkou pozornost věnujeme též aktuálním legislativním otázkám, spojenými s novinkami v českém či evropském právu (osobní údaje, elektronické komunikace, obchodní podmínky e-shopů).

Historicky začala asociace pořádat semináře v roce 2007. O pět let později založila takzvaný Eshop klub a následně i pro kontaktní centra CC klub. Celkem navštívilo semináře několik set lidí. Akce mají také potenciál být platformou pro zviditelnění našich členů, což ve součinnosti s public relations posiluje jejich obchodní aktivity. O aktuálních seminářích se dočtete v sekci “novinky”.

vzdělávání v rámci dotace

Asociace ADMEZ získala v rámci výzvy 110 dotaci na vzdělávání zaměstnanců členských firem. Během necelých tří let umožní tak, aby členové asociace rozvíjeli své pracovníky v rámci unikátního vzdělávacího programu.

V čem spočívají výhody pro členy ADMEZ?

  1. Jistota, protože dotace již byl získána a od počátku roku 2020 bude možné čerpat.
  2. Finanční výhodnost. Školení jsou plně hrazená, není nutná finanční spoluúčast firem jako v jiných projektech a současně umožní čerpat větší rozpočet než například POVEZ.
  3. Kvalita, neboť výběrové řízení na vzdělávání je orientováno nejen na cenu, ale i na kvalitu vzdělávání.
  4. Jednoduchost. Není žádná administrativní zátěž pro zapojenou firmu, administrace dotace je řízena centrálně v ADMEZ.
  5. Flexibilita, umožňující vzdělávání podle potřeb členských firem.
  6. Široký rozsah, protože výzva umožňuje vzdělávání téměř v libovolné oblasti (IT kurzy, soft skills, technické kurzy, ekonomika a právo, jazyky).
  7. Realistické cíle, menší tlak na počet proškolených lidí.
  8. Serióznost daná administrací projektu profesionální firmou.

Podmínky pro čerpání jsou jednoduché: členství firmy v ADMEZ, zaměstnanecký poměr nebo dohoda o pracovní činnosti u vzdělávaných osob a volná kapacita “de minimis” konkrétní firmy.

Aktuálně probíhá výběrové řízení na vzdělávací společnosti, které bude během listopadu dokončeno. Školení pro členské firmy by mohla být zahájena na počátku roku 2020. Asociace jedná již asi s polovinou členů o zapojení do projektu. V nejbližších letech se totiž podobná příležitost nemusí objevit.