novinka
Vznikla Comdata PRO
11 / 09 / 2019

Vznikla Comdata PRO

Comadata Czech rozšiřuje své aktivity do oblasti sociálního podnikání. Nová společnost zaměřená na podporu a zaměstnávání osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním vzniká v těchto dnech napříč Českou republikou. Jako svou dceřinou organizaci ji založila naše členská firma Comdata Czech, která je jedničkou na trhu zákaznických center v České republice.

Dceřiná společnost se jmenuje Comdata PRO a jako jeden ze svých cílů si vytyčila reinvestování minimálně 50 % zisku zpět do podpory zdravotně a sociálně znevýhodněných. Comdata Czech tak zásadním způsobem posouvají svoji firemní kulturu a doplňují současnou strategii společenské odpovědnosti. Důvody vzniku nové společnosti orientované na sociální podnikání osvětlila její ředitelka Ivana Smejkalová. „Společnost Comdata Czech působí řadu let jako lídr na českém trhu. V rámci bilancování jsme se zamysleli také nad tím, jak se nám daří naplňovat principy společenské zodpovědnosti a zda na tomto poli nemůžeme dělat víc. Nakonec jsme se rozhodli založit zcela novou firmu, která se bude na tuto problematiku přímo specializovat.“ Podle ní jde o další logický krok, jelikož Comdata Czech již delší dobu spolupracují například s Ligou vozíčkářů nebo nadací Emil.

Cíle Comdata PRO

Cíle dceřiné společnosti jsou: vytvoření komfortních pracovních podmínek pro současné i nové kolegy se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, přizpůsobení provozu potřebám zdravotně postižených osob. Comdata Czech se tak díky tomuto kroku stanou prvním zákaznickým centrem v České republice, které má sociální podnik přímo ve své struktuře. Jako velikou příležitost pomoci vnímá vznik nové firmy také současný Head of Operation mateřské firmy Jan Nedělník, který má nad celým projektem supervizi. „Už když jsem v tomto oboru před víc než dekádou začínal, vnímal jsem práci či brigádu na zákaznických linkách jako vhodnou pozici pro hendikepované kolegy. Vím, že pro některé z nich stále není jednoduché najít uplatnění, přitom spousta jich patří mezi nejlepší specialisty, co jsem poznal. V rámci Comdata PRO se proto budeme všichni snažit, abychom měli pro naše hendikepované spolupracovníky ty nejlepší podmínky a ty nejdůležitější projekty napříč celou republikou.“

Spojení s lídrem trhu

Pro úspěšnou realizaci projektu se Comdata Czech spojila se sociální firmou Kolibřík CSR, která je lídrem ve svém oboru v oblasti sociálního podnikání v České republice. „Velmi vítáme odhodlání, se kterým Comdata Czech vstupují do oblasti sociálního podnikání. Je inspirativní vidět, že takto velká společnost se chce ještě více otevřít zdravotně znevýhodněným občanům a vytvořit jim speciální podmínky, které budou respektovat jejich možnosti a zároveň jim umožní stát se plnohodnotnými členy týmu. Kolibřík má dlouholeté zkušenosti s integrací OZP a OZZ a je úspěšný v oblasti Corporate Social Responsibility, z této pozice budeme garantem naplňování parametrů specifických pro sociální podnikání“, doplnil ředitel společnosti Kolibřík CSR Zdeněk Kosour.

Téma sociální zodpovědnosti se v posledních letech dostává stále více zasloužené pozornosti. Všichni zúčastnění proto doufají, že vznik nové firmy ještě více zviditelní důležitost tohoto tématu.* „Věříme, že půjdeme příkladem ostatním velkým společnostem a že budeme inspirací pro širší začleňování zdravotně a sociálně znevýhodněných osob do jejich provozů,“* uzavírá Ivana Smejkalová.

další novinky