novinka
Dotační školení v otázkách a odpovědích
26 / 02 / 2021

Dotační školení v otázkách a odpovědích

Základní informace pro vzdělávací projekt určený členům ADMEZ a jejich zaměstnancům.

Asociaci ADMEZ byla přiznána několikamilionová dotace na vzdělávání zaměstnanců členských firem. V letech 2021 - 2022 umožní, aby členové asociace rozvíjeli své pracovníky v rámci unikátního vzdělávacího programu.

Vzdělávání je plně hrazeno z veřejných zdrojů, není nutná finanční spoluúčast firem jako v jiných projektech. Naopak členská firma může například školit zaměstnance v řádu statisíců či prvních milionů Kč z přidělené dotace ADMEZ. Financování je zajištěno z veřejné podpory de minimis, o kterou musí zažádat firma, jejichž zaměstnanci se v projektu budou školit. Po schválení podpory de minimis, firma neplatí nic ze svých prostředků a ADMEZ jí zprostředkuje vzdělání na klíč dle podmínek projektu.

Zapojené členské firmy nemají téměř žádnou administrativní zátěž. Organizace a administrace celého vzdělávacího projektu je řízena centrálně prostřednictvím našeho dodavatele – agentury EuroProfis. Ta je schopná poradit firmě s výběrem školení a při sestavení vzdělávacích plánů. Přihlašování účastníků a tisk potřebných dokumentů probíhá přes online portál.

Vzdělávání proběhne podle potřeb členských firem. Dotace umožňuje školit téměř v libovolné oblasti: IT kurzy; měkké dovednosti; technické a jiné odborné kurzy; jazyky.

### Otázky a odpovědi k dotačnímu vzdělávání asociace ADMEZ:

Jaká je hlavní podmínka pro účast firmy ve vzdělávacím programu?

Kromě členství v asociaci je třeba mít volnou podporu „de minimis“. Prověřuje se u každé firmy ve veřejně dostupném registru.

Kdo se může školit v dotačním vzdělávání ADMEZ?

Zaměstnanci členských firem asociace. Musí mít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti či jinou formu pracovněprávního vztahu (např. Smlouva o výkonu funkce). Povolena není DPP.

Kde se školí?

Většinou se školí přímo v dotyčné firmě. Lokalita nesmí být v Praze. Aktuálně se školí též online (časově omezená výjimka do 30.6.2021).

Jak jsou velké školící skupiny?

Povoleno je maximálně 12 osob. Minimální počet by měl být osm, ale je možné dle dohody udělat výjimku.

Co má dělat firma, která nemůže uvolnit najednou tolik zaměstnanců?

Je možné naším prostřednictvím zkusit propojení s dalšími firmami na společném vzdělávání.

Můžeme si vyžádat „svého“ osvědčeného lektora?

V některých případech to možné je podle dohody s našimi vzdělávacími firmami, které prošly výběrovým řízením.

Opravdu není žádná administrace?

Ne, pouze na počátku je třeba podepsat smlouvu mezi ADMEZ a zapojenou firmou a čestné prohlášení k žádosti o de minimis.

Jaké jsou první kroky pro účast v dotačních školení asociace?

Kontaktovat ADMEZ nebo partnera EuroProfis. Pomůžeme vám definovat vzdělávací potřeby a navrhnout školení na míru vašim potřebám.

další novinky